BIEDRĪBAS "MŪSU ATMIŅAS MEMORIĀLS" DARBĪBAS PAMATPRINCIPI

  • 1. MEMORIĀLS - aktīvu līdzpilsoņu, kuri par savu galveno uzdevumu uzskata pieminekļu un apbedījumu vietu saglabāšanu un uzturēšanu pienācīgā kārtībā gan Latvijas teritorijā, gan aiz tās robežām, apvienība, kā arī veicināt jaunās paaudzes cieņas pilnu attieksmi pret vēstures, kura balstīta uz ticamiem faktiem un piemēriem, mācīšanos.
  • 2. Par MEMORIĀLA visu tālāko darbību lozungu jākļūst devīzei "Cieņa pret dzīvajiem sākas ar cieņu pret kritušo piemiņu!"
  • 3. MEMORIĀLA darbības pamatā ir orientēšanās uz konkrētu rīcību un praktiskiem darbiem.
  • 4. Katrs biedrības MEMORIĀLS biedrs ir tiesīgs izvirzīt savu sabiedriski nozīmīgu ideju un uzņemas pienākumu maksimāli atbalstīt savus kolēģus - līdzgaitniekus viņu izvirzīto un ar MEMORIĀLA lēmumu atbalstīto ideju īstenošanā. Citiem vārdiem sakot, mūsu biedrības organizatoriskais princips ir: "Viens - par visiem un visi - par vienu!"
  • 5. MEMORIĀLA darbībai jau pašā sākumā ir humāns raksturs. Sākuma posmā galvenā uzmanība tiek veltīta Latvijas teritorijā kritušo Sarkanās Armijas karavīru un komandieru apbedījumu vietu un pieminekļu aizsardzībai un sakopšanai, bet turpmāk biedrība ir atvērta katra cilvēka konkrētas līdzdalības arī citos sabiedriski nozīmīgos projektos detalizētai apspriešanai.
  • 6. MEMORIĀLS ir atvērts auglīgai sadarbībai ar visām ieinteresētajām pusēm - ar valsts institūcijām un Latvijas vietējo pašvaldību organizācijām, ar ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, ar Latvijas un ārvalstu analoģiskas ievirzes sabiedriskajām organizācijām, kā arī ar aktīviem mūsu līdzpilsoņiem ar aktīvu dzīves pozīciju, kuri pilnībā atbalsta biedrības mērķus un uzdevumus.
  • 7. MEMORIĀLS ir biedrība ar noteiktu aktīvu sabiedrisko pozīciju, bet turklāt maksimāli cenšas izvairīties no tādu vai citu politisko partiju un to apvienību akciju un darbību konkrēta atbalsta.
©2022 Mūsu atmiņas MEMORIĀLS. Dizains un saita atbalsts: Xprint media

Meklēt