• 1. Informācijas par visām piemiņas vietām un apbedījumiem Latvijas teritorijā vākšana un publicēšana, norādot to faktisko stāvokli un saglabāšanas pakāpi. Ideālā gadījumā — pastāvīgi darbojošs un atjaunojams Otrā pasaules kara piemiņas vietu un apbedījumu reģistrs.
  • 2. Informācijas par Latvijas valsts institūciju un pašvaldību, kā arī Latvijas politisko un sabiedrisko organizāciju plāniem par jebkurām visu Otrā pasaules kara piemiņas vietu un apbedījumu (un, pirmkārt, to, kuras nav uzskaitītas Latvijas un Krievijas 1994.gada līgumā) statusa izmaiņām (līdz pat to pārdēvēšanai vai iznīcināšanai) vākšana, analīze, apstrāde un publicēšana.
  • 3. Ja rodas draudi piemiņas vietu un un apbedījumu vietu saglabāšanai, interneta portāls: gatavo un publicē aicinājumus augstākstāvošajām Latvijas valsts intitūcijām un starptautiskajām organizācijām; piesaista citu Latvijas un ārvalstu mediju resursu un sociālo tīklu uzmanību; ja nepieciešams, atbalsta partnerorganizācijas, gatavojot un rīkojot masu pasākumus un protesta akcijas: piketus, protesta mītiņus, demonstrācijas, pieminekļu aizsargāšanas sardzes.
  • 4. Piedalās meklēšanas pasākumu organizēšanā un rīkošanā; pēc tam to gaitu, kā arī zinātniski pētniecisko darbu rezultātus atspoguļo.
  • 5. Veic dokumentālo un mākslas videofilmu uzņemšanu un publicē pašu un partnerorganizāciju izgatavotos video un fotomateriālus.
  • 6. Plaši atspoguļo tādu sabiedriski derīgu izglītojoša un izzinoša rakstura pasākumu kā vēstures olimpiādes, mākslas konkursi, dziesmu un deju koncerti un festivāli, svētki, veltīti piemiņas dienām un daudzu citu pasākumu organizēšanu un rīkošanu.
©2022 Mūsu atmiņas MEMORIĀLS. Dizains un saita atbalsts: Xprint media

Meklēt