Varonīgā kreisera "Varjag" komandieris Vsevolods Rudņevs ir dzimis Rīgā ! Mūsu kolēģis Vladimirs Sokolovs šajās dienās ir saņēmis dokumentālu apstiprinājumu tam, ka cilvēks, kura vīrišķība 1904.gadā pārsteidza pat pretiniekus — japāņus, patiešām ir rīdzinieks

Šie dokumenti ir izraksts no Vsevoloda Rudņeva, nākamā krievu-japāņu kara varoņa, dzimšanas apliecības un viņa dienesta lapa. Ieraksts ar 67.numuru Dinamundes (tagad tā ir Rīgas pilsētas Daugavgrīva) cietokšņa baznīcas dzimšanas apliecību grāmatā liecina, ka 1855.gada 19.augustā 21.flotes apkalpes Rīgas ugunsdzēsības sardzes komandierim 2.ranga kapteinim Fjodoram Nikolaja dēlam Rudņevam un viņa likumīgajai sievai Aleksandrai Petrovai (pareizticīgajai) ir piedzimis dēls Vsevolods. Turpat, Dinamundes baznīcā 3.septembrī nākamais "Varjaga" komandieris tika nokristīts. Krustvecāki bija 23.flotes apkalpes leitnanti.  

Vsevoloda Rudņeva dzimšanas apliecība — tā ir kopija, kura, kā norādīts dokumentā, ir izsniegta Sanktpēterburgā 1872.gada 13.maijā pēc leitnanta Nikolaja Fjodora dēla Rudņeva (iespējams, — Vsevoloda vecākā brāļa) — sakarā ar oriģināla nozaudēšanu.

"Vissvētākās sinodes ... loceklis garīdznieks, armijas un flotes virsgarīdznieks ... un Svētās Annas 1.pakāpes ordeņa un Svētā Vladimira 3.pakāpes ordeņa kavalieris Vasīlijs Kutņevičs".
Paraksts:

Kopija apstiprināta ar kroņa zīmogu. Šo dokumentu Vladimiram Sokolovam atsūtīja no Vsevoloda Rudņeva muzeja Tulas apgabala Pārokas rajona Savino sādžā. Šeit, pie atjaunotās Kazaņas dievmātes svētbildes baznīcas (1770.gads) sienas ir apbedīts leģendārā kreisera komandieris. Lai Vladimirs Sokolovs dokumentus saņemtu no Krievijas, pagāja gads. Tas bija saistīts ar to, ka masu evakuācijās Pirmā pasaules kara laikā 1915.gadā no Rīgas tika izvesti visi arhīvi, tajā skaitā, — Dinamundes cietokšņa baznīcas arhīvs, un pēc tam arhīvu pēdas pazuda kara un revolūcijas straujo notikumu gados.

Tagad šos un citus dokumentus, ieskaitot saraksti ar Krievijas arhivāriem un publikācijas presē,
varēs atrast mūsu portāla sadaļā "Tēma"

Trešdiena, 22 Marts 2017 09:25

Рижская гавань «Варяга»

Командир героического крейсера «Варяг» Всеволод Руднев родился в Риге. Теперь это точно установлено! Об этом пишет газета «Суббота»
В ниже размещённых приложениях письмо от «Дома Москвы» от 14 мая 2014 года и Справка из Государственного архива Латвийской республики и перевод этой же справки…
Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг» — песня на стихи австрийского поэта Рудольфа Грейнца (в переводе Е. М. Студенской), посвящённая подвигу крейсера «Варяг» и канонерской…
Благодарственный ответ г-жи Спиридоновой из Центрального архива с уточнениями.
В феврале 2004 года подвигу крейсера «Варяг» исполнилось 100 лет. С прошлого столетия его история окутана тайной.
Ответ из ЦВММ на запрос по месту рождения командира "Варяга" кап.1 ранга Руднева В.Ф.
©2022 Mūsu atmiņas MEMORIĀLS. Dizains un saita atbalsts: Xprint media

Meklēt