Otrdiena, 14 Februāris 2017 20:44

No Vērmanes dārza uz Salaspils nometni

Nupat cenu pārraudzības ierēdņi kopa ar karavīru patruļām un poli­ciju kontrolēja Rīgas apstādījumus un Vērmanes dārzu, kur vel vienmēr pulcējas spekulanti un dīkdieņi. Pēdē­jās četras dienās aizturēja ap 200 šau­bīgu personu. Viņu portfeļos un kabatās atrada daudz pilnu degvīna un spirta pudeļu, ārzemju cigaretes, ķem­mes, diegus, tējas glāzes un citas nor­mētas preces.

Publicēts Publicējumi

При том, что трагедия лагеря Саласпилс очевидна любому здравомыслящему человеку, во многом его история создания, существования и ухода в небытие все еще и по прошествии более полувека остается неизученной и вызывает в обществе острые дискуссии по любому вопросу, связанным с ним.

Publicēts Zinātniski darbi

Nacionālsociālistiskās Vācijas okupētajā Latvijā izveidotā Salaspils nometne ir palikusi vēsturē kā viena no daudzajām nacionālsociālistiskā režīma represīvajām nometnēm, kur cilvēkiem atņēma brīvību, fiziski un garīgi pazemoja, notika vardarbība, piespiedu nodar­binātība, kā arī slepkavošana.

Publicēts Zinātniski darbi

Nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas varas izveidotā civiliedzīvotāju nometne Sa­laspilī un tās pastāvēšana Otrā pasaules kara gados ir viens no strīdīgiem tematiem šī laikposma Latvijas vēsturē. Par to liecina dažādie uzskati līdzšinējā historiogrāfijā, kā arī šīs tēmas polarizētā un politizētā uztvere pēdējo gadu sabiedriskajās disku­sijās Latvijā un ārzemēs.

Publicēts Zinātniski darbi

Salaspils koncentrācijas nometnes vārds zināms Latvijas iedzīvotāju lielākajai daļai un daudziem ārpus mūsu valsts. Taču ne visiem zināms, ka koncentrācijas nometnes bija 20. gs. abu totalitāro režīmu — vispirms komunisma, tad nacisma — tipiska parādība.

Publicēts Zinātniski darbi
Otrdiena, 14 Februāris 2017 19:56

Salaspils

Salaspils nometnes celšanas iemesli ir neskaidri. No sākuma, 1941. g., pēč dažiem R. Langes izteikumiem, tas bija ātri paveicams projekts reiha ebreju izvietošanai, bet tūlīt pēc pabeigšanas, ap 1942. g. septembri, šo nometni saka izmantot neebreju - galve­nokārt latviešu un slāvu ieslodzīto izvietošanai. 1943. g. marti Salaspili bija 1990 cie­tumnieku,[64] bet, pēc dažiem aprēķiniem, te bija iespiesti līdz 6000 iemītniekiem.

Publicēts Zinātniski darbi
Otrdiena, 14 Februāris 2017 19:56

Die nationalsozialistischen Haftstätten und Todeslager

Auch ein oberflächlicher Blick auf die schematische Übersichtskarte der nationalsozialistischen Konzentrationslager würde fiir die Feststellung geniigen, daß das Lagernetz östlich der Grenze des sogenannten "Generalgouvernements" (GG) weniger dicht wird. Je weiter man in Richtung der deutsch-sowjetischen Front im Osten sucht, desto seltener werden die eingezeichneten Lager.

Publicēts Zinātniski darbi
©2021 Mūsu atmiņas MEMORIĀLS. Dizains un saita atbalsts: Xprint media

Meklēt