Публикации

Воскресенье, 12 февраля 2017 19:19

Aicinājums

Latvijas PSR Ministru Padomes repatriācijas nodaļa aicina atsaukties to vecākus, radus vai tuviniekus, kuru bērni 1944. gadā no Latvijas aizvesti uz Vāciju. Tie ir:

 • Adijans Anna, 8 g. v., aizvesta no Baldones bērnu nama;
 • Andrejevs, 3,5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Asars-Asaris Jānis, 8 g. v., aiz­vests no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Balodis Jānis, 3,5 g. v., aizvests no Kap­seļu ielas bērnu nama;
 • Bergmans Jānis, 5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bēr­nu nama;
 • Birznieks-Feldmanis Pēteris, 4 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Blūmītis Valdis, 4 g. v.;
 • Bogdanova Valda, 4,5 g. v., aizvesta no Kap­seļu ielas bērnu nama;
 • Brūvers Jānis, 4,5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bēr­nu nama;
 • Blaževics Heinrichs, 3 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Bumbiers Eduards, 6,5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Burovs Sergejs, 3,5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Cīrulis Dzidra Mal­vīne, 4,5 g. v., aizvesta no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Dainis Kārlis, 4,5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Dreijers Valija, 5 g. v., aizvesta no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Dreijers Vilis, 6,5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama (brālis un māsa);
 • Ēķis Ha­rijs, 5 g. v.;
 • Freimanis Jēkabs, 6 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Jegilovičs, 5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Jumis Liliana, 4. g. v., aizvesta no Kapseļu ielas bērnu na­ma;
 • Kalniņš Ivars, 5 g. v., mātesbrālis un māsa — ģimnāziste no Rīgas bieži apmeklēja bērnu un gribēja viņu aiz­vest sev līdzi;
 • Kazimirenko Elza, 4,5 g. v., aizvesta no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Kercis Imants, 7 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Kubeckis Pāvels, 5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Kuprišova Valija, 3,5 g. v., aizvesta no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Kurša Austra, 6 g. v., aizvesta no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Laizāns Grigorijs, 3,5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Lakotkins Eduards, 4 g. v.;
 • Kreišmanis Erna, 4 g. v., aiz­vesta no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Ļebedevs Nikolajs, 4,5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Leviņš An­dris, 6 g. v.,
 • Leviņš Mirdza, 6 g. v., — dvīņi, aizvesti no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Ludvigs Bruno, 4,5 g. v.;
 • Lunaitis Alfrēds, 5 g. v.; aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Macuļcviča Viktori­ja, 3,5 g. v., aizvesta no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Mikulane Lidija, 4 g. v.;
 • Muižnieks Ādolfs, 3,5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Namatēvs Jānis, 5,5 g. v., aizvests no Kapseļu ie­las bērnu nama;
 • Nikolajevs Juris, 5,5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Netie Imants, 5,5 g. v., aizvests no Valmieras;
 • Ozoliņa Astride, 4,5 g. v., aizvesta no Valmieras bērnu nama;
 • Ozoliņš Juris,4,5 g. v., aizvests no Val­mieras bērnu nama;
 • Paeglīte Vizbulīte, 4,5 g. v., aizvesta no Valmieras bērnu nama;
 • Piskunovs Nikolajs, 5 g. v., aiz­vests no Valmieras bērnu nama;
 • Pūce Ilmārs, 5,5 g. v., aizvests no Valmieras bērnu nama;
 • Puskundziņš Jāzeps, 4,5 g. v., aizvests no Valmieras bērnu na­ma;
 • Rebane Gunārs, 5 g. v., aizvests no Valmieras bērnu nama;
 • Resnacis Vilnis, 5,5 g. v., aizvests no Valmieras bērnu nama;
 • Skalders Jānis, 4,5 g. v., aizvests no Valmieras bērnu nama;
 • Skripka Māra-Zinaida, 3,5 g. v., aiz­vesta no Valmieras bērnu nama;
 • Ščepulenoks Jānis, 7,5 g. v., aizvests no Valmieras bērnu nama:
 • Subotjalo Pēte­ris, 5 g. v., aizvests no Valmieras bēr­nu nama;
 • Švarcbachs Rūdolfs, 3,5 g. v., aizvests no Valmieras bērnu na­ma;
 • Sakals Alfrēds, 6,5 g. v., aizvests no Baldones bērnu nama;
 • Tichomirova Anita, 5 g. v., aizvesta no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Valenieks Gunārs, 3 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Zacenskis Jānis, 6 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Zaļums Alfrēds, 5,5 g. v. aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Zamcičs Anita, 4 g. v., aizvesta no Kapseļu ielas bērnu na­ma;
 • Zasnis Valda, 3,5 g. v., aizvesta no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Zīmulis Guntis, 5 g. v., aizvests no Kapseļu ie­las bērnu nama;
 • Zēbergs Jāņis, 5 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Amantovs Daumanis, 6 g. v., aizvests no Kapseļu ielas bērnu nama;
 • Andrejeva Aleksandra, 4 g. v., aizvesta no Salaspils koncentrācijas nometnes;
 • Draugaveika Jekaterina, 4 g. v., aizves­ta no Salaspils koncentrācijas nomet­nes;
 • Igorčenko Nikolajs, 3,5 g. v., no Salaspils koncentrācijas nometnes;
 • Korsaks Voldemārs, 3,5 g. v., no Salaspils koncentrācijas nometnes;
 • Kupčiks Ana­tolijs, 3 g. v., no Salaspils koncentrā­cijas nometnes;
 • Naporova Tatjana, 3,5 g. v., no Salaspils koncentrācijas no­metnes;
 • Platačs Marija, 4 g. v., no Sa­laspils koncentrācijas nometnes;
 • Tirāns Natalija, 3,5 g. v., no Salaspils koncen­trācijas nometnes;
 • Laiva Kristaps,
 • Svencis Richards.

Bērnu vecākus vai personas, kas zinātu par bērnu vecākiem, lūdz pie­teikties personīgi vai rakstiski LPSR Ministru Padomes repatriācijas nodaļā Brīvības bulvārī 10 vai «Cīņas» redak­cijā Blaumaņa ielā 38/40 10. istabā pie techniskajām sekretārēm.

Дополнительная информация

 • Издание: «Cīņa», 30. novembris, 1947.g.
 • Год публикации: Ноябрь. 1947
©2021 Мемориал нашей памяти. Дизайн и поддержка сайта: Xprint media

Поиск