Публикации

Среда, 08 февраля 2017 17:59

Страшные открытия Влада Богова

Владу Богову 32 года. Он окончил филологический факультет ЛУ, имеет степень магистра. Сейчас сидит без работы... В чем оказались и свои положительные стороны — все свободное время он посвятил изучению родного города. Полтора года назад он начал собирать информацию о концлагерях и местах захоронений времен Второй мировой в Риге и Рижском районе.

Среда, 08 февраля 2017 17:44

Я понимала, что она умирает

«По-настоящему мне всего 78 лет, а по документам — 81, — начинает рассказ о своем военном детстве бывшая узница Саласпилсского концлагеря Раиса Афанасьевна Таранда. — Я добавила себе три года, чтобы на работу поступить, а то до 16 лет не принимали».

Среда, 08 февраля 2017 16:16

Die nationalsozialistischen Haftstätten und Todeslager

Auch ein oberflächlicher Blick auf die schematische Übersichtskarte der nationalsozialistischen Konzentrationslager würde fiir die Feststellung geniigen, daß das Lagernetz östlich der Grenze des sogenannten "Generalgouvernements" (GG) weniger dicht wird. Je weiter man in Richtung der deutsch-sowjetischen Front im Osten sucht, desto seltener werden die eingezeichneten Lager.

Опубликовано в Научные работы
Среда, 08 февраля 2017 15:54

Salaspils

Salaspils nometnes celšanas iemesli ir neskaidri. No sākuma, 1941. g., pēč dažiem R. Langes izteikumiem, tas bija ātri paveicams projekts reiha ebreju izvietošanai, bet tūlīt pēc pabeigšanas, ap 1942. g. septembri, šo nometni saka izmantot neebreju - galve­nokārt latviešu un slāvu ieslodzīto izvietošanai. 1943. g. marti Salaspili bija 1990 cie­tumnieku,[64] bet, pēc dažiem aprēķiniem, te bija iespiesti līdz 6000 iemītniekiem.

Опубликовано в Научные работы

Salaspils koncentrācijas nometnes vārds zināms Latvijas iedzīvotāju lielākajai daļai un daudziem ārpus mūsu valsts. Taču ne visiem zināms, ka koncentrācijas nometnes bija 20. gs. abu totalitāro režīmu — vispirms komunisma, tad nacisma — tipiska parādība.

Опубликовано в Научные работы

Nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas varas izveidotā civiliedzīvotāju nometne Sa­laspilī un tās pastāvēšana Otrā pasaules kara gados ir viens no strīdīgiem tematiem šī laikposma Latvijas vēsturē. Par to liecina dažādie uzskati līdzšinējā historiogrāfijā, kā arī šīs tēmas polarizētā un politizētā uztvere pēdējo gadu sabiedriskajās disku­sijās Latvijā un ārzemēs.

Опубликовано в Научные работы
Вторник, 07 февраля 2017 10:22

Salaspils nometne: vēstures avoti un historiogrāfiskais materiāls

Nacionālsociālistiskās Vācijas okupētajā Latvijā izveidotā Salaspils nometne ir palikusi vēsturē kā viena no daudzajām nacionālsociālistiskā režīma represīvajām nometnēm, kur cilvēkiem atņēma brīvību, fiziski un garīgi pazemoja, notika vardarbība, piespiedu nodar­binātība, kā arī slepkavošana.

Опубликовано в Научные работы

При том, что трагедия лагеря Саласпилс очевидна любому здравомыслящему человеку, во многом его история создания, существования и ухода в небытие все еще и по прошествии более полувека остается неизученной и вызывает в обществе острые дискуссии по любому вопросу, связанным с ним.

Опубликовано в Научные работы
Страница 5 из 5
©2021 Мемориал нашей памяти. Дизайн и поддержка сайта: Xprint media

Поиск