Саласпилс

Воскресенье, 12 февраля 2017 19:19

Aicinājums

Latvijas PSR Ministru Padomes repatriācijas nodaļa aicina atsaukties to vecākus, radus vai tuviniekus, kuru bērni 1944. gadā no Latvijas aizvesti uz Vāciju. Tie ir:

Воскресенье, 12 февраля 2017 18:24

Это было в Саласпилсе

Представляю на суд читателя серию статей Ю.Дмитриева из газеты "Советская Латвия" за 1959 год. Здесь рассказывается о главном строителе концлагеря в Саласпилсе - инженере Магнуссе Качеровском. В том далеком, 1959 году, он был арестован органами правосудия за сотрудничество с нацистами и издевательства над узниками лагеря. Материал публикуется полностью, без каких-либо исправлений или сокращений.

Воскресенье, 12 февраля 2017 13:02

Dzīvos brīdinot, kritušos godinot

Netālu no Rīgas atrodas Salaspils. Krustnesi Jau divpadsmitā gadu simteņa beigās te uzcēla pili. Drīz tai blakus pacēlās ari baznīca. Baznīcā dedzināja sveces. Sveces bija lietas no vaska, ko savāca Latvijas bites no Daugavmalas smaržīgajiem ziediem.

Воскресенье, 12 февраля 2017 12:46

Risinājuma savdabīgums, ieceres viengabalainība

Zem to baltajām ku­penām skanīgu balsu kņada — te pionieri darba rosmē un sarkano kaklautu atspulga pietvīkušām sejām kорj zālāju. Pavasara vējš aiznes jauno balsis un smieklus tālu pāri virsājam. Tikai reizēm troksnis pēkšņi apraujas. Pār ziedošo dārzu ar pārslīdējusi smeldzīgu skumju ēna – kāds akmenī cirsts uzraksts vai tēls bērniem stāsta: «Te reiz bi­ja nometne. Salaspils. Nāves no­metne!».

Воскресенье, 12 февраля 2017 12:06

Цветы памяти

19 лет назад была свергнута, сломана и развеяна в прах крова­вая военная машина гитлеровской Германии. Но, пройдя по многим странам, городам и селам, она ос­тавила свои чудовищные следы на теле земли и в душе народов. Сейчас за окном мир. Ушло в историю зарево бесчисленных по­жарищ. Новые поколения слушают птиц, строят города, любят, атакуют космос. Мир за окном!

Воскресенье, 12 февраля 2017 12:00

Salaspils, 1965...

Lai cilvēce neaizmirstu fašistu pastrādātās zvērības, lai jaunā paaudze tās nekad nepieredzētu, Padomju Latvijas valdība nolēma uzcelt pieminekli bijušās Salas­pils koncentrācijas nometnes ie­slodzītiem. Pieminekļa arhitektūrisko pusi izstrādā arhitektu grupa LPSR Valsts prēmijas laureāta O. Za- kamernija vadība, skulptūras vei­do LPSR Valsts prēmijas laureāti Ļ. Bukovskis unJ. Zariņi kopā ar tēlnieku O. Skaraini. 

Вторник, 22 июня 2010 12:52

Salaspils

Daudzu mūsu zemes un ārzem­ju preses izdevumu lappuses ap­ceļojusi Salaspils memoriālā ansambļa fotoattēli. Tālos ceļos de­vušies arī «Liesmas» izdotie Sa­laspils atklātņu komplekti un bukleti. Šogad, V.I.Ļeņina ju­bilejas gada, piešķirtais augstais apbalvojums — Ļeņina prēmi­ja — vairo mūsu republikas mo­numentālās mākslas un arhitek­tūras izcilā sasnieguma — Sa­laspils memoriālā ansambļa sla­vu.

Воскресенье, 12 февраля 2017 11:45

Через века, через года помните!

Сорок лет над Саласпилсом голубое небо. Сорок лет эта земля не слышит эха выстрелов и разрыва снарядов. Сорок лет... Но вот уже много лет сюда из разных уголков нашей страны, из многих стран мира приезжают люди. Одни – чтобы увидеть, соприкоснуться, понять, другие – чтобы вспомнить.

Воскресенье, 12 февраля 2017 11:30

Критерий нравственности

Великой Отечественной отведено немало места в учебных программах. Можно благополучно «изучить» войну по учебникам. Но чтобы не умом понять — физически почувствовать огромный, небывалый выплеск боли и горечи человеческой, нужно нечто большее. Из всех мероприятий по военной тематике, в которых мне доводилось участвовать, от­четливо и почти осязаемо запомнилось одно. 

Воскресенье, 12 февраля 2017 10:34

Войны недетское лицо

Письмо, которое мы по­лучили, не было из разряда жалоб или острых сигналов, но, тем не менее дело не требовало отлагательств. Пи­сала бывший директор пос­левоенного детского дома для детей-узников Саласпилса М. Г. Ритмейстер: «Мне уже 81 год. Жизнь близится к финалу. У меня есть фо­тографии, документы, пись­ма. Хочу рассказать, пока жива, обо всем пережитом, и как можно скорее...».

©2021 Мемориал нашей памяти. Дизайн и поддержка сайта: Xprint media

Поиск